ตรวจสอบเรทของคุณ
แลพตฟอร์มของเราจะเชื่อมต่อนักลงทุนกับผู้กู้ยืมส่วนบุคคลและสนับสนุนผู้ใช้งานทั้งสองกลุ่มในทุกขั้นตอนของกระบวนการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำ

กู้เงินหรือให้ยืมเงิน
แก้ปัญหาการเงินของคุณหรือสร้างรายได้ตอนนี้

คุณคือผู้ยืม?

done ตรวจสอบเรทของคุณ

คุณคือผู้ลงทุน?

arrow_forward สร้างบัญชี

เริ่มต้นง่ายเหมือน...

 • exit_to_app สร้างสินเชื่อ
 • attach_money สังเกตการ
  จัดหาเงินทุน
 • open_in_browser ถอนเงิน
 • payment รับผิดชอบการ
  จ่ายเงิน
 • person สร้างบัญชี
 • % ตั้งเกณฑ์การ
  ลงทุนของคุณ
 • card_travel ลงทุนในเงินกู็
 • local_atm ได้รับผล
  ตอบแทนที่ดี


เป้าหมายการกู้ยืมที่แตกต่าง

Ico land

ค่ารักษาพยาบาล

Ico land2

ธุรกิจ

Ico land3

การรวมหนี้

Ico land4

รีไฟแนนซ์บั
ตรเครดิต

Ico land5

เครดิตผู้บริโภค

Ico land6

พักผ่อนหย่อนใจเราอยู่ในสื่อกลาง

Nationmultimedia logo Techsauce logo Digitaleagemag logo Sme social logo


บริการกู้ยืมเงินออนไลน์แบบ บุคคล-ต่อ-บุคคล

สตางค์ดี คือแพลตฟอร์มการกู้ยืมเงินออนไลน์ บุคคล-ต่อ-บุคคล แห่งแรกของไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยีสำหรับดำเนินเครดิต แหล่งตลาดลงทุน ที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าธนาคารรูปแบบเดิมหรือโปรแกรมสินเชื่อจากสถาบันทางการสตางค์ โดยผ่านการออมไปสู่ผู้ยืมด้วยอัตราที่ต่ำกว่าและเพื่อผลตอบแทนที่มั่นคงของนักลงทุน สตางค์ดี P2P แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมจะเชื่อมต่อและจับคู่ผู้ใช้งานทั้ง 2 กลุ่มคือ : ผู้กู้เงิน และ ผู้ให้ยืมเงิน (หรือนักลงทุน) – ผ่านแหล่งตลาดออนไลน์


คุณคือผู้กู้เงิน?

รับข้อเสนอที่ดีกว่าที่ธนาคารเสนอให้ และยังไม่ต้องจำระเงินคืนเกินความเป็นจริงเหมือนกับหนี้นอกระบบ! แต่ละผู้กู้จะต้องสร้างบัญชีส่วนบุคคลเข้ามายังระบบ ยื่นรายละเอียดส่วนบุคคลและจะต้องผ่านการยืนยันตน หลังจากที่ระบบคำนวนจำนวนสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาของสินเชื่อที่สามารถกู้ยืมได้แล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกแนะนำต่อนักลงทุนเพื่อประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อ ผู้กู้ยืมยังสามารถเลือกจำนวนของสินเชื่อที่ต้องการกู้ยืมและช่วงระยะเวลาที่ยินยอมในการชำระเงินคืน ซึ่งสินเชื่อแต่ละรายการจะถูกแสดงรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการยืม
พนักงานของสตางค์ดีจะทำการมอเดอร์เรทแต่ละใบสมัครและเสนอไปยังสถาบันทางการเงินที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อทำการให้กู้เงินไปยังผู้ยื่นคำร้องขอกู้ การดูรายละเอียดนี้จะใช้ระยะเวลาภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่มีผู้ให้กู้ที่เป็นสถาบันบันใดเลือกผู้กู้ยืมเงิน

ใบสมัครจะถูกย้ายไปยังลิสต์การลงทะเบียนของผู้ให้กู้หรือนักลงทุน
เนื่องจากผู้ให้กู้บางรายที่มีคำถามเกี่ยวกับใบสมัครหรือตกลงที่จะให้ยืมสตางค์ ผู้ยืมเงินจะได้รับ sms และอีเมล์ในการแจ้งเตือนการอัพเดท เมื่อเงื่อนไขทั้งหมดได้มีการเจรจาต่อรองกันแล้ว ผู้ให้ยืม และ ผู้กู้เงินจะสามารถพบกันโดยส่วนบุคคล และทำการเซ็นสัญญาการยืมระหว่างกันได้ซึ่งทางสตางค์ดีจะเป็นผู้สร้างสัญญาดังกล่าวไว้แล้วเพียงแค่จำเป็นต้องปริ้นออกมาเท่านั้น การกู้เงินทั้งหมดในนี้จะมีอัตราอัตราดอกเบี้ยรายปีสูงสุด 15% และทางสตางค์ดีจะขอให้อัพโหลดเอกสารทั้งหมดเช่น สัญญาและการยืนยันการชำระเงินเพื่อติดตามกิจกรรมของผู้กู้เงินและนักลงทุน
การชำระสตางค์คืนที่ประสบความสำเร็จจะช่วยเพิ่มอัตราของผู้ยืมสตางค์ในระบบและสำหรับการกู้เงินครั้งถัดไปจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจากเดิม

คุณคือนักลงทุน?

รับสูงถึง 15% ของผลตอบแทนการลงทุนของคุณผ่านเงินลงทุนแก่ผู้กู้ยืมที่มีความเหมาะสม! สตางค์ดีจะเสนอคุณเพื่อให้เงินกู้แก่ผู้กู้ที่มีความเหมาะสมน่าเชื่อถือ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนกการยืนยันตนอย่างครบถ้วนจากทางสตางค์ดีและการคำนวนเครดิตความเสี่ยงของผู้ยืมเงิน คุณสามารถเลือกได้จากลิสต์ของผู้กู้และดูรายละเอียดของใบสมัคร ตรวจสอบรายละเอียดที่มีความจำเป็นและทำการตัดสินใจในการลงทุน กระบวนการการให้กู้จะเป็นตัวคอยจัดการในการพบกันอย่างส่วนตัวกับผู้ยืม ซึ่งคุณสามารถเซ็นสัญญา (เพื่อเป็นหลักประกันหรือไม่ต้องก็ได้)

สตางค์ดีจะจัดทำสัญญาทั้งหมดให้แก่คุณและสนับสนุนทางด้านกฏหมายผ่านกระบวนการการทำงาน
เมื่อเงินกู้ได้ถูกออกให้ คุณจำเป็นต้องอัพโหลดรูปภาพสัญญาการกู้เงินผ่านบัญชีของคุณและรับการแจ้งเตือนจากภายในเว็บไซต์ เกี่ยวกับการชำระเงินคืนของผูยืมเงิน ซึ่งผู้กู้จะต้องอัพโหลดผ่านบัญชีของผู้ยืม ในกรณีที่เกิดการผิดนัดหรือหลีกเลี่ยงการชำระเงินที่ได้รับไปแล้ว ทางผู้ให้บริการรับทวงนี้ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราจะให้บริการคุณเพื่อปกป้องอัตรดอกเบี้ยของคุณ


ลงทะเบียนในรูปแบบของนักลงทุนเพื่อทดลองเครื่องมือการลงทุนที่มีประสิทธิภาพด้วยอัตรดอกเบี้ยที่ต่ำได้แล้วตอนนี้! ต้องตรวจด้วย: ทำบัตรเครดิต, บัตรเครดิตกสิกร, สินเชื่อด่วน, shopeepay คือ, เป๋าตัง และ สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย, เงินด่วน 10 นาที โอนเข้าบัญชี่