สินเชื่อบ้าน

25 April 2019

มารู้จักสินเชื่อบ้าน! ธุรกรรมของคนอยากมีบ้าน

ความฝันของคนเรานั้นแตกต่างกัน บางคนมีความใฝ่ฝันในหน้าที่การงาน บางคนอยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่สำหรับบางคน “บ้าน” คือความฝันสูงสุด แน่นอนว่าทุกคนก็คงอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่ก็อย่างที่รู้กันว่าการจะซื้อบ้านซักหลังหนึ่งนั้นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ขนาดไหน ดังนั้นเราก็ต้องมารู้จักกับตัวช่วยที่จะทำให้ฝันเป็นจริงได้ ซึ่งตัวช่วยนี้ก็คือสินเชื่อบ้านนั่นเอง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านสินเชื่อบ้านคืออะไร?

สินเชื่อบ้านคือ สัญญาเงินกู้ระยะยาวระหว่างผู้กู้กับสถาบันการเงินหรือธนาคาร โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้กู้นำเงินก้อนไปซื้อหรือสร้างสินทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทาวเฮาส์ คอนโด หรืออาคารพาณิชย์ โดยเราต้องใช้ที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักค้ำประกันในการจำนองให้แก่ธนาคารผู้ออกสินเชื่อ ถ้าหากเราขาดการผ่อนชำระธนาคารก็จะทำการยึดที่อยู่อาศัยที่ค้ำประกันไว้ไปโดยไม่คืนเงินส่วนที่ชำระไปแล้วให้

 


*นอกจากสินเชื่อบ้านแล้วยังมีสินเชื่ออีกประเภทหนึ่งเรียกว่า “สินเชื่อบ้านแลกเงิน” ซึ่งจะเป็นการที่เราทำสินทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระแล้วนำไปจำนองเพื่อกู้เงินก้อนมาใช้จ่าย ซึ่งหลายคนมักจะจำสินเชื่อบ้านแลกเงินสลับกับสินเชื่อบ้านเป็นประจำ
คํานวณสินเชื่อบ้าน


ทำไมต้องกู้สินเชื่อบ้าน?

อย่างที่บอกว่าบ้านเป็นเงินก้อนใหญ่ ดังนั้นการจะหาเงินมาซื้อหรือสร้างบ้านซักหลังหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ สินเชื่อบ้านจึงเป็นทางออกสำหรับคนอยากมีบ้านทุกคน ถึงแม้จะต้องตกเป็นหนี้ในระยะยาวก็ถือว่าคุ้มค่า เพราะอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านนั้นถือว่าถูกมาก ๆ ถ้าเทียบกับสินเชื่ออื่น ๆ

 

 

 

เอกสารขอสินเชื่อบ้านมีอะไรบ้าง?

สำหรับเอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารจะต้องการใช้เอกสาร 2 ประเภทคือ

1. เอกสารยืนยันตัวเองทั่วไป

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ (ถ้ามี)

- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 

2. เอกสารแสดงรายได้

- หนังสือรับรองเงินเดือน

- สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน

- สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน

*กรณีที่ไม่ได้ทำงานให้ใช้เป็น รายการเดินบัญชีเงินฝาก 12 เดือน แทน

 

ควรยื่นสินเชื่อบ้านกับธนาคารไหนดี

ถือเป็นคำถามยอดฮิตที่ได้ยินบ่อย ๆ ว่าสินเชื่อบ้านที่ไหนดี? สินเชื่อบ้านธนาคารไหนดีที่สุด? ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอัตราดอกเบี้ยกับข้อเสนอของแต่ละธนาคารนั้นมีความแตกต่างกัน คุณอาจจะต้องการอัตราดอกเบี้ยที่ถูก หรือคุณอาจจะต้องการงวดการผ่อนชำระที่นานขึ้น ซึ่งแต่ละธนาคารก็สามารถตอบสนองคุณได้ไม่เท่ากันดังนั้นคุณต้องเลือกสถาบันการเงินที่คำนวณสินเชื่อบ้านแล้วคิดว่าเหมาะสมกับสถานะทางการเงินของคุณที่สุดนั่นเอง