เงินฝากประจําดอกเบี้ยสูงธนาคารไหนดี

25 June 2019

เปลี่ยนนิสัยรักการออมให้พอกพูนขึ้นด้วย ‘เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง!’

การเก็บออมยอดฮิตในปัจจุบันที่ได้มากกว่าการยอดกระปุกน้องหมู ก็คือการเงินฝากประจำนั่นเอง นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากต่อยอดเงินออมในกระปุกของตนเองด้วยเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง ซึ่งการฝากประจำนั้น จะต้องฝากเงินจำนวนหนึ่งไว้กับธนาคารในระยะเวลาที่กำหนด อาจเริ่มจาก 3 เดือน 6 เดือน ไปจนถึง 36 เดือน เราสามารถเลือกได้ทั้งแบบฝากเต็มจำนวนและจนครบตามเวลา หรือจะทยอยฝากจำนวนเท่าๆ กันจนครบกำหนดเวลา แต่ก็มีข้อแม้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ฝากประจำจะต้องไม่ถอนออกมาก่อน เพราะถ้าหากถอนออกมา เราจะไม่ได้ดอกเบี้ยตามที่ธนาคารระบุไว้ หรือบางทีอาจมีค่าธรรมเนียมที่สูงด้วย

ฝากเงินประจําธนาคารไหนดี

 

วิธีคิดดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

แต่การที่จะได้มาซึ่งเครดิตที่ดี และกำไรงาม จะต้องแลกมากับการฝากเงินก้อนใหญ่ ยิ่งฝากเงินมาก ก็ยิ่งได้ดอกเบี้ยมาก ดังนั้นการลงทุนครั้งนี้เราควรที่จะรู้วิธีการคำนวนดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เช่น เราฝากเงินไว้กับธนาคารตัวอย่างจำนวน 10,000 บาท ซึ่งธนาคารให้ดอกเบี้ยที่ 4% ต่อปี สามารถคิดได้ดังนี้

(จำนวนเงินฝาก 10,000 บาท x ดอกเบี้ย 4 ) / 100 = 400
 
หักภาษีบุคคลธรรมดา 15% จะเหลือ 340 บาท

นี่เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเท่านั้น ซึ่งความเป็นจริงแล้วธนาคารแต่ละที่ก็มีดอกเบี้ย จำนวนเงินฝาก และระยะเวลาในการฝากไม่เหมือนกัน ตามมาดูว่าธนาคารใหญ่ๆ แบบไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์มากที่สุด และ ฝากเงินประจําธนาคารไหนดี

 


กู้เงิน10-30นาทีที่ Satangdee

 

 

เงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์

 • - ระยะเวลาฝาก 3, 6, 9, 12, 24 และ 36 เดือน สำหรับการเงินฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์
 • - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • - บุคคลธรรมดาเสียภาษี ร้อยละ 15
 • - ผู้ฝากสามารถปิดบัญชีและถอนเงินฝากประจำที่ธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนครบกำหนดได้ โดยหากฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย หรือฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์

 

เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ

 • - ระยะเวลาฝาก 3, 6, 9, 12, 24 และ 36 เดือน สำหรับการเงินฝากประจำธนาคารกรุงเทพ
 • - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท
 • - ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากประจำจะถูกหักภาษีในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับทั้งหมด
 • - หากถอนเงินฝากประจำยอดใดก่อนภายใน 3 เดือนแรกของการฝากยอดนั้น จะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ แต่หากถอนเงินหลังฝากสามเดือน แต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจำธนาคารกรุงเทพสะสมทรัพย์

 

เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย

 • - ระยะเวลาฝาก 3, 6, 9, 12, 24 และ 36 เดือน สำหรับการเงินฝากประจำธนาคารกรุงไทย
 • - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • - หากเลือกระยะเวลา 3, 6 และ 12 เดือน และฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
 • - หากเลือกระยะเวลา 24 และ 36 เดือน และฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 • - เงินฝากประจำ 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนดไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • - เงินฝากประจำ 6 เดือน 12 เดือน ที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • - ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากประจำจะถูกหักภาษีในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับทั้งหมด

 

เงินฝากประจำ ธนาคารกสิกรไทย

 • - ระยะเวลาฝาก 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน สำหรับการเงินฝากประจำธนาคารกสิกรไทย
 • - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • - บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • - ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากประจำจะถูกหักภาษีในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับทั้งหมด
 • - ผู้ฝากสามารถถอนเงินฝากต่างสาขาได้ ไม่เกินจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนด

 

เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • - ระยะเวลาฝาก 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน สำหรับการเงินฝากประจำธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • - บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • - ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากประจำธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะถูกหักภาษีในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับทั้งหมด
 • - หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย

 


กู้เงิน10-30นาทีที่ Satangdee

 

เงินฝากประจําปลอดภาษี

จะเห็นได้ว่า การฝากเงินประจำแต่ละธนาคาร เราไม่ใช่ผู้ที่ได้รับเพียงดอกเบี้ยเท่านั้น แต่เราต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาด้วย 15% ทั้งนี้ แต่ละธนาคารก็ยังมีการเงินฝากประจำปลอดภาษีด้วย ซึ่งการฝากประเภทนี้ เหมาะสำหรับคนที่มีระเบียบวินัยในการออมระยะยาว หรือต้องการจะฝึกระเบียบวินัย เพราะการเงินฝากประจำแบบปลดภาษีจะมีเงื่อนไขดังนี้

หากทำตามเงื่อนไขได้ ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก และยังได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินฝากอีก 15% ซึ่งธนาคารแต่ละแห่งจะถูกกำหนดให้เปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น

 

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการเงินฝากประจำต่างๆ ของเรื่อง เงินฝากประจำธนาคารกรุงศรีอยุธยา เงินฝากประจำธนาคารกสิกรไทย เงินฝากประจำธนาคารกรุงไทย เงินฝากประจำธนาคารกรุงเทพ และ เงินฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ หากคิดจะลงทุนกับการฝากประจำ จะหมั่นเข้าไปศึกษา ติดตามข่าวสารของธนาคารแต่ละธนาคารเพื่อมองหาการลงทุนที่ใช่ในสไตล์ที่เป็นคุณ มาทำให้นิสัยรักการออมของคุณเติบโตขึ้นไปอีกขั้นกันนะคะ