เงินฝากประจํา

08 May 2019

เงินฝากประจําคืออะไร

การมีเงินฝากประจำเป็นการฝึกวินัยการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ เบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนอยู่แล้วก็สะดวกมาก โดยการให้เจ้าหน้าที่ธนาคารตั้งค่าหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนไปสู่บัญชีฝากประจำได้เลย เพียงอดใจไม่ถอนเงินออกมาก่อนกำหนดก็จะได้เงินดอกเบี้ยแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ได้ชื่นใจกันแล้วค่ะ ส่วนใครที่มีบัญชีเงินเดือนอยู่แล้วแต่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากประจำ ก็มีข้อมูลมานำเสนอตามนี้ค่า

ฝากเงินประจําธนาคารไหนดี

เงินฝากประจำแบบธรรมดา

บัญชีเงินฝากประจำเป็นการออมเงินที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ โดยให้เลือกฝากได้เป็นงวดๆไปค่ะ เริ่มจาก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน จำนวนเงินที่ฝากในแต่ละงวดมีขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาท (มีเพียงบางธนาคารเท่านั้นที่ขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท) โดยข้อกำหนดก็คือห้ามถอนเงินออกจากบัญชีตามระยะเวลาที่เลือกไว้ เมื่อทิ้งไว้ครบกำหนดก็จะได้รับดอกเบี้ย และสามารถถอนเงินออกได้พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด และยังสามารถนำเงินต้นและดอกเบี้ยฝากทบต่อไป หรือจะเลือกถอนแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวโดยนำเงินต้นฝากต่อไปก็ได้ โดยใครที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำนี้ จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับค่ะ

วิธีคิดดอกเบี้ยเงินฝาก

ดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น x (อัตราดอกเบี้ย/100) x (ระยะเวลาที่ฝากจริง/365) ซึ่งเป็นเพียงวิธีคิดดอกเบี้ยคร่าวๆเท่านั้น โดยการคำนวนจริงๆจะคิดละเอียดมาก และซับซ้อนมาก สามารถเข้าไปอ่านวิธีคิดดอกเบี้ยและตัวอย่างการคำนวณได้ที่ลิงก์นี้นะคะ อธิบายเข้าใจง่ายดีนะ

เงินฝากประจําปลอดภาษี

สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี ที่เป็นการฝากเท่ากันทุกเดือนเกิน 24 เดือนขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นภาษี การที่ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15 % จึงเป็นข้อแตกต่างระหว่างบัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดานั่นเอง

เงินฝากประจำแบบปลอดภาษี เป็นการฝากเงินเข้าบัญชีเท่ากันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24 เดือนขึ้นไป ฝากได้สูงสุดไม่เกินเดือนละ 25,000 บาท (สำหรับการฝากประจำ 24 เดือน) และไม่เกินเดือนละ 16,500 บาท (สำหรับการฝาก 36 เดือน) เช่น ฝากเดือนละ 10,000 บาท ก็ต้องฝากเดือนละ 10,000 ทุกๆ เดือนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบกำหนดตามเงื่อนไขของทางธนาคาร หากฝากครบตามกำหนด ก็จะได้รับดอกเบี้ยโดยไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% โดยที่บุคคลหนึ่งคน (กำหนดเป็น 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชน) จะเปิดบัญชีฝากประจำปลอดภาษีได้เพียงครั้งละหนึ่งบัญชีเท่านั้น

เงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

3 อันดับดอกเบี้ยสูงสุดผลิตภัณฑ์เงินฝากปลอดภาษีแบบ 24 เดือน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562)

1.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.75%

เงื่อนไข

2. ธนาคารธนชาต

เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.60%

เงื่อนไข

3. ธนาคารไทยพาณิชย์

มีสองแบบคือ :

* เงินฝากแบบผูกพัน 24 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก : ดอกเบี้ย 2.50%
* เงินฝากแบบผูกพัน 24 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก : ดอกเบี้ย 2.60%

เงื่อนไข

ฝากเงินประจําธนาคารไหนดี

ธนาดาร ชื่อธนาดาร เว็บไซต์ แผนเงินฝากเรียกว่า อัตราดอกเบี้ย รับได้จาก1000บาทเดือนละ เปิดบัญชีได้ขั้นตำ่(บาท) การจำกัดอายุ ต้องการใช้เอกสาร