สัญญากู้ยืมเงิน

24 May 2019

สัญญาเงินกู้เขียนเองได้

สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการเขียนหลักฐานการกู้ยืมเงินแบบง่ายๆนะคะ

จากที่เคยนำเสนอข้อมูลไปแล้วว่าการกู้ยืมเงินนะคะกฎหมายไม่ได้บังคับให้เราจะต้องทำเป็นสัญญาที่มีรูปแบบมาตรฐานกฎหมายบังคับแค่ว่าให้เรามีหลักฐานการกู้เป็นเอกสารเท่านั้นนะคะ ถ้าเป็นการกู้ยืมเงินจากระบบเพื่อนเราอาจจะไม่ต้องการสัญญาที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเราก็เขียนเป็นหลักฐานง่ายๆลงกระดาษแผ่นนึงนะคะ กระดาษแบบไหนก็ได้จากกระดาษยับหรือจากกระดาษปกติเราก็เขียนโดยอย่างนี้นะคะ

เริ่มต้นเลยค่ะทำที่ไหนเราก็เขียนไปว่าทำที่ไหนก็คือเป็นสถานที่ที่มีการให้กู้ยืมเงินกันนะคะ วันที่ค่ะต่อมาเราก็จะต้องลงวันที่ก็คือเป็นวันที่ที่เรามีการทำหลักฐานฉบับนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องระบุต่อไปเลยค่ะ ข้าพเจ้าเป็นชื่อของผู้กู้นะคะเราก็เขียนไปเลยค่ะข้าพเจ้านางสาว ก ข ค ผู้กู้ได้กู้ยืมเงิน จากจากใครคะจากผู้ให้กู้ก็คือนางสาว ก ข ค ง แล้วแต่นะคะผู้ให้กู้ โดยกู้ยืมเงินกันไปเป็นจำนวนเท่าไหร่ระบุด้วยค่ะ

ข้าพเจ้าได้ยืมเงินจากผู้กู้เป็นจำนวน กี่บาทก็ระบุไปเลยนะคะ ว่าจำนวนกี่บาท 

หลังจากนั้นก็ต้องระบุไปว่ากู้เมื่อไหร่คะเมื่อวันที่ ในกรณีที่เราทำเอกสารฉบับนี้วันที่ทำเอกสารนะคะไม่ตรงกับวันที่เราให้กู้เราก็ระบุวันที่ให้กู้ไปด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการคิดดอกเบี้ยหรือเราไม่ต้องทำเอกสารย้อนหลังเพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาด้านเอกสารนะคะ เมื่อวันที่เท่าไหร่ลงไปเรียบร้อยและได้รับเงินกู้ครบถ้วนแล้วต้องระบุให้ชัดเจนค่ะ กรณีที่เรามีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันนะคะเราก็อาจระบุเพิ่มไปด้วยนะคะ

โดยยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราอัตราเท่าไหร่ต่อปีระบุไป แต่โดยปกตินะคะในเรื่องของดอกเบี้ยกฎหมายจะให้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีนะคะ ต้องระวังข้อนี้มากๆ ถ้าเกิดเราระบุดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดข้อความตรงดอกเบี้ยตรงนี้ก็เป็นอันใช้บังคับไม่ได้นะคะ และจะชำระคืนเมื่ออันนี้ง่ายมากค่ะและจะชำระคืนเมื่อ เมื่อไหร่ก็เขียนไป แต่ถ้าไม่มีข้อความตรงนี้หมายความว่า

ถ้าเราทวงเขาเมื่อไหร่เขาก็ต้องคืนเราเมื่อนั้นนะคะ

เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จง่ายๆแค่นี้ลงชื่อเลยค่ะสำคัญที่สุดค่ะคือชื่อของผู้กู้ ดอกจันไว้ 10 ดอกก็คือเป็นลายมือของผู้กู้ให้ลงชื่อเอาไว้โดยการอาจจะเซ็นชื่ออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็มีตัวบรรจงเขียนเอาไว้

คำถามนึงก็คือถ้าเกิดคนจะถามว่าจะต้องมีชื่อพยานไหม พยานไม่จำเป็นนะคะกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมีพยาน แต่หากว่าในระหว่างนั้นมีเพื่อนคนอื่นนั่งอยู่หรืออะไรสะดวกจะเป็นพยานให้เราก็ลงไว้ก็ได้ค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอีกนิดนึงนะคะจะเพิ่มนิดนึงก็คือว่าตรงช่องผู้กู้ตรงนี้ ถ้าเราสามารถที่จะระบุเลขที่บัตรประชาชนได้ กรณีที่เราไม่อยากเอาสำเนาบัตรประชาชนเพื่อแนบท้ายว่ามีความเกรงใจกัน ไว้ใจกัน เราก็ใส่แค่เลขที่บัตรประชาชนเผื่อเอาไว้ อันนี้นะคะแค่นี้ค่ะสัญญากู้แบบง่ายๆที่ใช้ได้เลย

บังคับได้ตามกฎหมายนิดนึงค่ะถ้าเราอยากได้แบบสั้นกะทัดรัดจริงๆ เพราะว่าเราเกรงใจเพื่อนแล้วเราก็ไม่มีกระดาษเพียงพอ มีกระดาษอยู่แค่นี้เราจะทำยังไงคะเขียนสัญญาเงินกู้ไปเลยค่ะ

ข้าพเจ้าค่ะผู้กู้สัญญากู้ยืมเงินไปเลยค่ะใคร ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้ เป็นจำนวนกี่บาทลงไป แล้วก็ลงชื่อผู้กู้ง่ายมากค่ะ

แค่นี้ก็ได้สั้นๆใช้เป็นหลักฐานทางศาลได้ แค่นี้นะคะด้วยความหวังดีจาก Satangdee ค่ะ

ดาวน์โหลดสัญญาให้กู้ยืมเงิน

ที่นี่คุณพบได้ตัวอย่างสัญาสินเชื่อหลายอย่าง:

 

ตัวอย่างการเขียนสัญญายืมเงิน: คลิกที่นี่

 

แบบฟอร์มสัญญาเงินยืม: คลิกที่นี่

 

สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่: คลิกที่นี่

 

การทำสัญญากู้ยืมเงิน: คลิกที่นี่

 

สัญญากู้ยืมเงินแบบมีหลักประกัน: คลิกที่นี่