สินเชื่อรถยนต์ : คํานวณดอกเบี้ย หา ที่ไหนดี

11 May 2019

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มี 2 แบบ คือ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และ สินเชื่อรีไฟแนนส์รถยนต์

1. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หมายถึง การทำสัญญาซื้อ-ขาย ระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทจำหน่ายรถยนต์ โดยสถาบันการเงินเป็นตัวกลางทำสัญญา(สถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร เป็นต้น) และจะชำระค่ารถยนต์เต็มจำนวนไปก่อน หลังจากนั้นผู้ซื้อก็ทำสัญญาผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนกับเหล่าสถาบันการเงินนั้น โดยกรรมสิทธิ์จะเป็นของสถาบันทางการเงิน ในกรณีถ้าขาดส่งหรือชำระเงินไม่ครบตามที่ตกลงไว้ สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อก็มีสิทธิ์ยึดรถยนต์ได้ นอกจากจะทำการขอโอนกรรมสิทธิ์กันไปแล้วก่อนหน้านั้น

สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์

2. สินเชื่อรีไฟแนนส์รถยนต์

สินเชื่อรีไฟแนนส์รถยนต์ คือ การที่เรามีรถยนต์อยู่แล้ว และต้องการนำรถยนต์ที่มีอยู่นี้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการเอาไปจำนองเพื่อแลกเป็นเงินสด อาจจะเอาไปจำนองกับธนาคารหรือไฟแนนส์ สถาบันทางการเงินอื่นๆ แล้วหลังจากนั้นก็ผ่อนจ่ายตามจำนวนที่ตกลงกัน

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ในตอนแรกสถาบันการเงินเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถและผู้ยื่นสินเชื่อรถยนต์เป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันที่ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ โดยตกลงทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กัน เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ เมื่อรถยนต์ผ่อนชำระครบตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เรียบร้อย ทางสถาบันการเงินจะทำการโอนกรรมสิทธิ์กลับคืนให้ผู้ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์

การตีราคา [คํานวณสินเชื่อรถยนต์]

รถยนต์แต่ละรุ่นจะได้รับการประเมินราคาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แตกต่างกันออกไป คนที่ประเมินจะเป็นช่างและนายทุนในบริษัทที่ให้สินเชื่อ ส่วนมากเราจะไม่ได้เต็มตามวงเงินที่ขอ เพราะทางบริษัทจะประเมินให้ตามสภาพรถและอายุการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ราคาต่ำลงไปบ้างตามสภาพรถ ความเก่า-ใหม่ เป็นต้น ซึ่งปกติแล้วเราจะได้วงเงินสินเชื่อรถยนต์ที่ประมาณ 75-85% ของราคารถยนต์ ระยะเวลาการกู้จะอยู่ที่ 12-72 เดือน เป็นต้น ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเลขตายตัวนะครับ และระยะเวลา กับวงเงินสินเชื่อก็จะมีผลต่อจำนวนค่างวดแต่ละงวดที่ต้องจ่าย และอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายด้วย ถ้าต้องการก็ใช้คํานวณสินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

ขั้นตอนการเช่าซื้อและขอสินเชื่อรถยนต์แบบคร่าวๆ

นอกจากยอดเช่าซื้อแล้วต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง