ใช้บริการสินเชื่อเงินด่วนนอกระบบดีไหม? ยังไงบ้าง?

02 February 2017

ในหลาย ๆ ครั้งที่สถานการณ์ทางการเงินอาจไม่เป็นใจ ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดคิด  ความเร่งด่วนในการใช้เงินอาจมีเข้ามาในชีวิตโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัว หรือมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่โดยที่เราไม่ได้เตรียมรับมือไว้ล่วงหนา สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้ภาวะการเงินตึงมือไม่คล่องตัว รวมไปถึงความต้องการเงินลงทุนหรือเพิ่มทุนในการทำมาค้าขายก็ตาม ซึ่งเมื่อมีเหตุที่ต้องใช้จ่าย บางคนอาจมีข้อกำจัดในการขอสินเชื่อหรือการกู้เงินกับแหล่งเงินทุนในระบบ ดังนั้นการใช้บริการสินเชื่อเงินด่วนนอกระบบจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลาย ๆ คน หันมาใช้บริการกู้เงิน วันนี้เราจะมาดูกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้บริการสินเชื่อเงินด่วนนอกระบบนั้นมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจกัน

แน่นอนว่าการใช้บริการสินเชื่อเงินด่วนนอกระบบนั้นมีความสะดวกสบายต่อผู้กู้อย่างมาก เพราะไม่ต้องมีขั้นตอนของการตรวจเครดิตบูโรหรือการเช็คประวัติในการชำระหนี้กับแหล่งเงินทุนในระบบ ไม่มีความยุ่งยากทางเอกสารที่มากมายซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มักจะทำให้ผู้กู้เงินในระบบท้อแท้เอาได้ง่าย ๆ และความรวดเร็วในการได้รับสินเชื่อนั้นเรียกได้ว่าด่วนทันใจ สำหรับเงื่อนไขในการขอสินเชื่อก็ไม่ยุ่งยากมีขั้นตอนในการมาขอเงินกู้ที่ไม่ซับซ้อน สามารถเลือกเงื่อนไขการผ่อนชำระแบบรายเดือน ได้คล้าย ๆ กับขอสินเชื่อจากแหล่งเงินทุนในระบบทั่วไป โดยผู้ขอเงินกู้นั้นต้องมีหลักแหล่งในการทำงานหรือการค้าขายที่ชัดเจนแน่นอนและสามารถติดต่อได้สะดวก ซึ่งส่วนใหญ่สินเชื่อเงินด่วนนอกระบบจะมีให้บริการครอบคลุมในหลายพื้นที่รวมทั้งมีบริการในต่างจังหวัดด้วย

สำหรับสิ่งที่ควรเพิ่มความระมัดระวังต้องดูและสอบถามให้เข้าใจก่อนตัดสินใจกู้เงิน เช่น อัตราดอกเบี้ยในการจ่ายชำระ ควรสอบถามให้เข้าใจอย่างยิ่ง ระยะเวลาในการชำระเงิน เงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่ วันทีที่ต้องจ่าย และในสัญญาการกู้เงินให้ดูจำนวนเงินและอัตราดอกเบี้ย รวมไปถึงเงื่อนไขในการชำระเงินให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ สิ่งเหล่านี้นั้นเราต้องตรวจดูให้เรียบร้อยซึ่งก็คล้ายๆ กับการกู้เงินในระบบทั่วไปที่ต้องตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบและถูกต้องเสมอ  และการกู้เงินด่วนนอกระบบนั้นมีมากมายหลากหลายเจ้า ที่เราสามารถหาได้ง่ายๆ ทั่วไปทั้งจากในอินเตอร์เน็ต จากใบโบชัวร์ หรือจากคนในพื้นที่เอง ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมดว่าใครเป็นใคร เจ้านี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้าง ดังนั้นการสอบถามจากหลาย ๆ ที่ และใช้การพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนว่าควรจะเลือกใช้บริการกับใครอีกทีนั้น น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งเมื่อถึงคราวจำเป็นต้องใช้เงินก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะตกลงใจกู้เงิน

การใช้บริการสินเชื่อเงินด่วนนอกระบบนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และแม้แต่การที่เรากู้เงินในระบบก็ตามล้วนมีทั้งผลดีและผลเสียตามมาเช่นกัน ดังนั้นก่อนจะใช้บริการสินเชื่อต่าง ๆ จึงควรต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดถี่ถ้วน และพิจารณาให้แน่ชัดว่าเราสามารถชำระหนี้ได้เท่าไหร่โดยที่จะไม่เดือดร้อนและเป็นภาระกับเราจนมากเกินไป ซึ่งแน่นอนว่าการวางแผนทางการเงินให้กับตัวเราเอง การใช้จ่ายเงินให้มีความรัดกุมรอบคอบและจ่ายชำระหนี้ให้ตรงในทุก ๆ งวดการชำระนั้น จะทำให้เราสามารถผ่านช่วงเวลาของสถานการณ์การเงินที่ตึงมือไปได้อย่างสบาย ๆ