นโยบายความเป็นส่วนบุคคล

อัพเดทครั้งล่างสุด 24 กุมภาพันธ์ 2016

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) อธิบายการรวบรวมจัดเก็บ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ผ่านออนไลน์โดยเว็บไซต์ของเรา www.satangdee.com (และได้รวมไปถึงหน้าย่อยหรือเวอร์ชั่นที่ได้ถือว่าเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่) หรือเว็บไซต์ต่างๆที่นโยบายนี้ได้โพสต์หรือเผยแพร่ไว้ (“เว็บไซต์”) เรายังคงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางด้านการเงินของคุณไว้อย่างเป็นความลับและมีความปลอดภัย

นอกจากนี้เรายังอธิบายถึงบุคคลต่างๆหรือการระบุตัวตนของข้อมูลส่วนบุคคลว่าบริษัทอาจมีการขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ โดยคำอธิบายนี้จะพบในทุกๆหน้าที่ต้องใช้ข้อมูล ตลอดจนการกลับมาใช้งานเว็บไซต์ของคุณหรือโดยการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) มายังเรา ซึ่งถือว่าคุณได้ยินยอมตามคำอธิบายของข้อปฏิบัติตามนโยบายนี้

ชนิดของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยเว็บไซต์

The Company receives information from various sources: (1) when you register for Services with the Company; (2) when you use the Services; and (3) companies and individuals with whom we contract to perform business functions and services on our behalf including third party websites and services (e.g. data that you have expressly authorized the Company to use from your social networks such as Facebook).

In order to fulfill the Services of the Site we need to collect certain Personal Information and Financial Information to verify your identity and to assess your eligibility to borrow through the Company. Personal Information means any information that can be used to identify you as an individual. This includes the following: your full name; address; online contact information; government issued photo identification; telephone number; any persistent identifier that can be used to recognize you over time and across different services; identifiable location information; and third-party website log-in information; and Financial Information. Financial Information is information that you provide to us through the Site or any Application Protocol Interfaces (“APIs”) connecting to the Site. Any credentials you provide for access to financial institutions are passed on to one of our partners and are securely stored on their servers. For improved safety, we purposefully do not store any of your credit/debit card account credentials.

If you provide explicit authorization for the Company to access data from a third party provider, such as Facebook, we will access and collect the personal information about you that the account provides based on your privacy settings with the third party provider.

We also collect Personal Information about transaction and interactions with the Site such as IP address, browser, web beacons and similar technologies; or that your mobile device transmits when you interact with the Site.

We also may also access public sources of information (e.g. national identity records or posts, pictures and other data you create and share on social networks).

การใช้ข้อมูลโดยเว็บไซต์

เมื่อถึงเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เราจะระบุวัตถุประสงค์สำหรับข้อมูลที่จะทำการจัดเก็บ เราจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงผู้เดียว ด้วยวัตถุประสงค์เพียงข้อเดียวของการกรอกรายเอียดเพื่อใช้บริการหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่เข้ากันได้ ยกเว้นเราได้รับความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฏหมายร้องขอ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้นานที่สุดตามความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริการ

บริษัทจะไม่แชร์ข้อมูลที่คุณได้ยื่นเข้ามายังเว็บไซต์ เช่น เอกลักษณ์ ที่อยู่อาศัย ยกเว้นคุณได้ผิดสัญญากู้ยืมเงินมากกว่า 90 วันและเงินกู้ได้ถูกมอบสิทธิ์ไปยังตัวแทนรับทวงหนี้เพื่อตัดสินการรวบรวมหนี้

ชนิดของผู้กู้ยืมเงินในเว็บไซต์ได้รวมข้อมูลบางอย่างที่ไม่ได้เป็นของส่วนบุคคล คือ นามแฝง ชื่อเสียงหรือหมวดหมู่ แต้มตางค์ดีของคุณ แลัวข้อมูลที่คุณแจ้งให้เป็นสาธารณะของรายการเงินกู้ คุณควรจะต้องจัดหาข้อมูลส่วนบุคคในพื้นที่สาธารณะของรายการการกู้ยืม โดยบริษัทจะไม่มีข้อผูกมัดทางด้านกฏหมายหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

แต่โปรดระมัดระวังการขโมยข้อมูลจากผู้ซึ่งเล่ห์เหลี่ยมที่คุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางด้านการเงินของคุณต่อบุคคลเหล่านั้น เราจะไม่บอกให้สมาชิกของเราส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางอีเมล์ หากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่มีความอ่อนไหว ก็จะเป็นการป้อนข้อมูลเข้ามายัง Stangdee.com

เราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามเพื่อการตลาดหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ และเราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการใช้การรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหายหรือการถูกโจรกรรม ตลอดจนการเข้าถึงที่ไม่ได้รับการอนุญาต การเปิดเผย การคัดลอก หรือการใช้เพื่อปรับเปลี่ยน

เอพีไอ (API) หรือ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์

ฟีเจอร์บางฟีเจอร์ของเราต้องการเข้าถึงข้อมูลและได้รับการจัดหาข้อมูลจากบุคคลที่สาม เราอาจจะได้รับการเข้าถึงข้อมูลด้วยการจัดหาโดย APls หรือเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่นๆ ดังนั้นเราอาจจะมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรื ตอบสนองข้อมูลทางด้านการเงิน เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสามารถจัดการฟีเจอร์บนเว็บไซต์

โดยการเชื่อมโยงยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามไปยังบริษัทผ่าน APl ซึ่งคุณต้องยอมรับการเข้าถึงของบริษัทถึงข้อมูลที่จัดหาโดย APl และแสดงว่าคุณมีความจำเป็นที่มอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนี้ให้กับเรา

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็ก

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีเจตนาโดยตรงต่อผู้ที่มีอายุตำกว่า 18 ปี ดังนั้นผู้ที่มีอายุตำกว่า 18 ปีจึงไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้

ข้อยกเว้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ถูกจัดเก็บโดยบริษัท นอกเหนือจากมีการร้องขอข้อมูลส่วนบบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวไม่ได้ใช้เพื่อขอข้อมูลที่คุณจัดหาให้กับบริษัท โดยผ่านเว็บไซต์นี้หรือผ่านวิธีการอื่นใด ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ได้โพสต์ไปยังสาธารณะบางส่วนของเว็บไซต์ (ตัวอย่างเช่นการแสดงความคิดเห็นรายชื่อของเงินกู้หรือสินเชื่อ) หรือหากคุณเลือกโพสต์แสดงความคิดเห็นยังหน้าโซเชียลเน็ตเวิร์ค (ตัวอย่างเช่น เฟสบุ้คหรือทวิสเตอร์) และอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์ ข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหมดจะถูกถือว่าไม่เป็นความลับและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานของข้อมูลใดๆในภายหลัง ไม่ว่าจะโดยบริษัทหรือโดยบุคคลที่สาม

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากต้องใช้ในทางกฏหมายหรือในทางที่สุจริตว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นที่ (i) ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย (ii) ป้องกันสิทะ์หรือสินทรัพ์ของบริษัท (iii) ปฏิบัติในสถานการณ์อย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือสาธารณะ หรือ (iv) ป้องกันหนี้สินตามกฏหมาย

สัญญาเพิ่มเติม

นโยบายนี้คือรายละเอียดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเงื่อนไขการใช้งานแต่ละบริการของเราอย่างเหมาะสมและอาจรวมถึงเงื่อนไขที่ได้กำหนดขึ้นไว้ในข้อตกลง ข้อตกลงใดที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในนโยบายจะถูกกำหนดโดยเงื่อนไขการใช้งานของสตางค์ดี นอกจากนี้คุณอาจมาถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือบริการเมื่อใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งในกรณีที่นโยบายยังไม่ได้ใช้งาน กรุณาตรวจสอบเงื่อนและนโยบายของเว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้นเพื่อเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูล การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความจำกัดของหนี้สิน

การจัดหาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับทางเราจะต้องชัดเจนและนำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาไม่มีข้อแม้ หรือเป็นภัยต่อบริษัท จะต้องเป็นข้อมูลจากแหล่งกำเนิด บริษัทสาขา บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือเป็นผู้ถือหุ้น เจ้าของ สมาชิก ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน (โดยส่วนรวมเรียกว่า "ผู้รับโอนสิทธิ์") จากความเสียหายทั้งหมดของหนี้สิน การขาดทุนหรือความเสียหายของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิด นอกจากนี้ เราได้ทำตามขั้นตอนตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันบริษัทบุคคลที่สามที่ไม่มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสียของสิ่งที่เกิดขึ้น ในการเชื่่อมต่อด้วยการใช้งาน หรือการใช้ข้อมูลส่วนบบุคคลของคุณในทางที่ผิดโดยบุคคลที่สามเหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา โดยเราจะเผยแพร่เวอร์ชั่นที่เป็นปัจจุบันของนโยบายนี้ภายในเว็บไซต์ที่มีผลต่อข้อมูล การกลับมาใช้งานของเว็บไซต์ของคุณนี้หมายถึงคุณยอมรับเงื่อนไขใหม่ที่ได้มีการอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้