วิธีกู้เงินซื้อรึสร้างบ้าน

22 May 2019

ขั้นตอนเตรียมตัวเมื่อต้องการกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน

วันนี้เราจะคุยกันเกี่วยกับเรื่องกู้เงินธนาคารสร้างบ้านบนที่ดินตัวเอง กะ ซื้อบ้านมือสอง ถ้าคุณอยากกู้เงินสร้างบ้านก็รู้จักวิธี กะ ขั้นตอนการเตรียม    

ขั้นตอนที่ 1: กู้เงินธนาคารสร้างบ้านที่ไหนดี

คำนวณกำลังเงิน จะผ่อนไหวไหมนะ? ตอนนี้สามารถคำนวณคร่าวๆได้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารได้แล้ว โดยเสิร์ชว่าคำนวณกู้ซื้อบ้านกับธนาคาร...(ใส่ชื่อธนาคารที่ต้องการ) หน้าเว็บไซต์ของธนาคารก็จะขึ้นมาให้เลือกค่ะ แต่ทั้งนี้ ยอดเงินกู้ที่จะได้ก็ขึ้นอยู่กับหนี้ที่ติดตัวเราอยู่ด้วยนะคะ อย่างเช่นใครที่มีหนี้บัตรเครดิต กำลังผ่อนรถ หรือค่าใช้จ่ายรายเดือนสูง ก็อาจจะได้ยอดเงินกู้ที่ต่างไปจากการตั้งค่าจากการประเมินจากรายได้ต่อเดือนค่ะ

กู้ซื้อบ้านมือสอง

ขั้นตอนที่ 2: กู้เงินมาสร้างบ้านกำหนดอายุ


ดูว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่และต้องการผ่อนไปอีกกี่ปี โดยที่ตัวเราซึ่งเป็นผู้กู้ต้องมีอายุ 20 ปี(หรือมากกว่า) ซึ่งเมื่อนับจำนวนงวดรายเดือนที่ต้องชำระเงินจนหมดแล้ว ตัวเราต้องอายุไม่เกิน 65 ปี

ขั้นตอนที่ 3 : อยากกู้เงินสร้างบ้านอย่าลืมประกัน

สำรวจว่าตัวเรามีหลักประกันเงินกู้ไหม? เช่น ที่ดิน ที่ดินและอาคาร ห้องชุด เป็นต้น อย่างถ้าจะกู้ซื้อบ้าน บ้านที่เราหมายตาจะซื้อนั่นแหละค่ะที่เราสามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ เพราะถ้าผ่อนไม่ตลอดรอดฝั่ง บ้านนั้นก็จะตกเป็นทรัพย์สินของธนาคารค่ะ

ขั้นตอนที่ 4 : เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย

เนื่องจากวัตถุประสงค์ และกระแสเงินของแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนอาจมีรายได้จากหลายช่องทางมาประกอบกัน ทางธนาคารจึงจัดเตรียมอัตราดอกเบี้ยไว้หลายแบบซึ่งตรงนี้แนะนำให้คุยกับเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลสินเชื่อในธนาคารจะดีที่สุดค่ะ โดยทั่วไปจะมีการกำหนดดอกเบี้ยในปีแรก ปีที่ 2-3 และปีถัดไปที่แตกต่างกัน

ขั้นตอนที่ 5 : กู้เงินสร้างบ้านบนที่ดินตัวเองก็ได้

หาข้อมูลการปล่อยสินเชื่อของทางธนาคารอยางละเอียด ว่าเมื่อคำนวณอย่างจริงจังแล้วธนาคารจะให้จำนวนเงินกู้เท่าใดและมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง เช่น ของทางธนาคารออมสิน หากเป็นที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ทางธนาคารจะให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคาร (กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคาร) ซึ่งการกู้เช่นนี้จะมีระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 30 ปี แต่ถ้าหากเป็นการกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภค ให้กู้ไม่เกิน 5% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคาร (กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ให้กู้ไม่เกิน 10% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคารเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันฯ และ/หรือ เพื่ออุปโภคบริโภค) ซึ่งมีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 15 ปี

ขั้นตอนที่ 6 : พร้อมกู้ซื้อบ้านแล้ว

เมื่อตัดสินใจเลือกธนาคารที่จะทำการกู้ได้แล้ว ก็เดินเข้าไปที่สาขาใก้บ้านเพื่อสอบถามเรื่องเอกสารที่ต้องเตรียม เช็คข้อมูลเอกสารต่างๆอีกครั้ง แล้วดำเนินการกู้ได้เลยค่ะ

 

ข้อมูลตรงนี้เป็นเพียง to do list เพื่อเช็คความพร้อมในเบื้องต้นเท่านั้นค่ะ ถ้าหากต้องการความชัดเจนเพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบกันจริงๆ แนะนำให้เดินเข้าไปถามเจ้าหน้าที่แผนกสินเชื่อของแต่ละธนาคารเลยนะคะ ซึ่งการกู้ซื้อบ้านนั้นต้องเตรียมเอกสารและเผื่อเวลาไว้ประมาณหนึ่งเลยค่ะ เพื่อบ้านและการบริหารเงินกู้ที่ตรงใจที่สุดนะคะ