เงินกู้แบบไหนดี และ มีดอกเบี้ยตำ่

10 July 2019

‘เงินกู้ในระบบ’ เงินสะอาด ปลอดภัย ทางเลือกใหม่ของคนร้อนเงิน

เมื่อเราต้องการเงินกู้อย่างเร่งด่วน การกู้เงินนอกระบบนั้นเหมือนเป็นทางออกสุดท้าย แต่ช้าก่อน เราต่างรู้กันดีว่าการกู้นอกระบบจะทำให้เราไปเจอกับอะไรบ้าง ดังนั้น วันนี้เราขอพาทุกคนไปรู้จักเงินด่วนอีกประเภทหนึ่งที่ปลอดภัย ถูกกฎหมาย มาให้ทุกคนได้ใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆ โดยที่ไม่ต้องอาศัยนอกระบบ นั่นคือ ‘เงินกู้ในระบบ’ นั่นเอง

 

เงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ

 

เงินกู้ในระบบ คืออะไร? มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

เงินกู้ในระบบ เป็นการกู้ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้จะต้องปฏิบัติ การกู้เงินในระบบจะต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นการไปกู้เงินที่ธนาคาร การใช้เงินกู้จากบัตรเครดิต การขอสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ เป็นต้น โดยคุ้มครองทั้งผู้กู้ และผู้ให้กู้ อย่างเสมอกัน ซึ่งการคุ้มครองของผู้ให้กู้คือ กรณีที่ผู้กู้หนีหนี้หรือไม่จ่ายเงิน ผู้ให้กู้มีสิทธิ์ดำเนินการฟ้องร้อง ถูกดำเนินคดีแพ่ง เพื่อให้ผู้กู้ทำการใช้หนี้ หรือขอยึดทรัพย์สินของผู้กู้ออกขายทอดตลาดทดแทนหนี้ได้โดยชอบธรรม

ในส่วนการดูแลคุ้มครองผู้กู้ คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ย และข้อกำหนดในสัญญาที่เป็นธรรม โดยการยืมเงินกู้จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 หรือที่เรียกว่า “เพดานดอกเบี้ย” ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคล คิดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี สินเชื่อบัตรเครดิต คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี ส่วนสินเชื่อประเภทอื่นมีการคิดดอกเบี้ย 2 แบบ ถ้าชำระหนี้ตรงเวลา ดอกเบี้ยเงินกู้จะคิดตามที่ตกลงกัน แต่ถ้าไม่ตรงเวลาสามารถคิดดอกเบี้ยเพิ่มได้ แต่สูงสุดไม่เกินกว่าประกาศของธนาคารตนเอง และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น การคิดดอกเบี้ยจะเป็นโมฆะ เพราะฝ่าฝืนกฎหมายและสถาบันการเงิน อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

และหากผู้กู้พบว่าสถาบันทางการเงินหรือธนาคารมีการร่างสัญญาไม่เป็นธรรม หรือมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แพงกว่าที่กฎหมายกำหนด สามารถดำเนินการฟ้องร้องผู้ให้กู้ได้ในทันที ทั้งนี้การกู้เงินในระบบมีความปลอดภัยสูง ใช้การตกลงทำความเข้าใจ และหาทางออกร่วมกัน สำหรับการขอผ่อนผันหนี้สินกับสถาบันการเงิน เพื่อให้ได้วิธีการผ่อนชำระที่ดีกว่าได้

ต้องการเงินกู้ มีกำหนดเงินเดือนอะไร

ในส่วนของข้อเสียหนี้ในระบบ คือ มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำ และเงื่อนไขการกู้ที่มากมาย ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินมีการกำหนดไม่เท่ากัน เช่น A-money ต้องเงินเดือนขั้นต่ำ 5000 บาท สินเชื่ออิออน เงินเดือนขั้นต่ำ 8,000 บาท และธนาคารอื่นๆ อาจกำหนดขั้นต่ำสูงถึง 15000 บาท เพื่อเป็นการทำให้ธนาคารมั่นใจว่าคุณจะมีกำลังในการผ่อนชำระ หรือมีความรับผิดชอบไม่เบี้ยวหนี้จริงๆ ดังนั้น ธนาคารแต่ละที่จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ และใช้เวลาอนุมัติปล่อยกู้นานพอสมควร และที่สำคัญไม่ใช่ว่าทุกคนจะกู้ผ่าน เพราะยังต้องเช็คประวัติเครดิตบูโรอีก ว่าเคยมีหนี้เสียมาก่อนหรือไม่

 

 


กู้เงินหรือให้ยืมเงิน ที่ สตางค์ดี

 

 

อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย

  • - สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
  • - สินเชื่อบัตรเครดิต ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี


ตัวอย่างการคำนวณเงินกู้อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมแบบอัตราลดต้นลดดอก

สมชายมียอดเงินกู้จำนวน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 15% และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเงินกู้ 10% ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 6486 บาท

 

วิธีคำนวณเงินกู้เพื่อค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ในแต่ละงวด

(ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินของเงินกู้ x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365

(100000 x 10% x 31)/ 365 = 849.31

 

วิธีคำนวณเงินกู้เพื่อค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ในแต่ละงวด

(ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365 

(100000 x 15% x 31)/ 365 = 1274 

 

วิธีคำนวณเงินกู้เพื่อค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ในแต่ละงวด

เงินงวดที่ชำระ – ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินของเงินกู้ที่ได้จากข้อ 1 และ 2 

6486 – 849.31 – 1274 = 4362.69 

 


กู้เงินหรือให้ยืมเงิน ที่ สตางค์ดี

 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถรับเงินกู้ได้

 

 

แต่ละคนจะได้วงเงินของเงินกู้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละคน เช่น ปกติธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อเงินกู้ประมาณ 30-50 เท่าของรายได้สุทธิต่อเดือน และมีความสามารถผ่อนได้เท่าไร บางคนมีรายได้มาก แต่ก็มีภาระเยอะก็จะกู้ได้น้อย เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ผ่อนบัตรเครดิต ฯลฯ

 

เงินกู้ในระบบ เป็นทางออกจริง

เราทุกคนต่างมีภาระหนี้สิน ไม่ว่าจะมาจากการลงทุน หรือรักษาพยาบาลอะไรก็แล้วแต่ จงคิดไว้เสียว่า ยังไงซะก็มีทางออก และเงินกู้ในระบบก็คือทางออกที่ดีสำหรับคนร้อนเงิน ด้วยดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก ไม่แรงมาก มีการคุ้มครองความปลอดภัยทางกฎหมายที่สามารถทำให้เรามั่นใจได้ว่าไม่ถูกโกงดอกเบี้ย หรือพะวงหน้าพะวงหลังเรื่องโดนลอบทำร้ายร่างกายเพื่อทวงหนี้ แต่ก็ต้องมีเงื่อนไขต่างๆ ตามที่สถาบันทางการเงินกู้หรือธนาคารกำหนด และถ้ายิ่งมีเครดิตบูโร หรือประวัติการชำระหนี้ที่ดีมากนั้น รับรองว่าคุณจะต้องได้วงเงินสูงกว่าที่คุณต้องการอย่างแน่นอน