เงินด่วนออนไลน์

08 July 2019

เงินด่วนออนไลน์ บริการเงินด่วนออนไลน์ ที่พัฒนาไว้ตอบโจทย์ความสบายในยุค 4.0

เงินด่วน หรือสินเชื่อ หมายถึง อำนาจในการเข้าถึงการใช้สินค้าและบริการโดยมีการสัญญาว่าจะชดใช้คืนในอนาคต สินเชื่อมักจะมาในรูปแบบของสินค้าและบริการ ในรูปแบบเงินได้ เหมือนเป็นความเชื่อถือและไว้วางใจระหว่างบุคคลทั้ง 2 ฝ่ายในการให้สินค้าบริการเงินด่วนนั้นไปก่อน การสมัครสินเชื่อไว้ใช้ให้การเงินมีสภาพที่คล่องขึ้น ทรัพย์สินสามารถเป็นเงินสดได้รวดเร็ว มีการหมุนเวียนในกิจการได้คล่องขึ้น เพียงพอต่อการจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวัน

ดอกเบี้ยเงินด่วน หรือเงินกู้ คือค่าตอบแทนหรือผลตอบแทนที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บจากผู้กู้ ตามอัตราที่ตกลงกัน

 

เงินด่วนออนไลน์ต่างจังหวัด

 

อัตราการคิดดอกเบี้ยเงินด่วน

ดอกเบี้ยเงินด่วน มีอัตราการคิดอยู่ที่ร้อยละ ต่อปี ต่อเดือน หรือต่อวันเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมในครั้งแรกระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่การเก็บดอกเบี้ยเงินด่วนเป็นจำนวนร้อยละของปีนั้น เป็นหลักการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารที่เก็บเพื่อเป็นผลตอบแทนจากการอนุมัติให้กู้ยืม ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินด่วนมีหลายรูปแบบ หลายอัตรา โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อ เกณฑ์การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินด่วนก็แตกต่างไปตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน

 

ประเภทของดอกเบี้ยเงินด่วนที่พบบ่อย

 

1. อัตราดอกเบี้ยเงินด่วนแบบคงที่

อัตราดอกเบี้ยเงินด่วนที่กำหนดไว้ตายตัว ไม่มีการปรับขึ้นลงตามต้นทุนธนาคาร มีความคงที่ตลอดอายุการทำสัญญาตามช่วงเวลาที่ตกลงกัน เช่น ทางธนาคารกำหนดดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 7 ต่อปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระคืน 10 ปี เป็นต้น

 

2. อัตราดอกเบี้ยเงินด่วนแบบลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยเงินด่วนที่มีความผันผวน ปรับเปลี่ยนขึ้นลงไปตามต้นทุนและผลกำไรของธนาคาร ทางธนาคารจะออกมาประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินด่วนของธนาคารทั่วไป ใช้ตัวภาษาอังกฤษเป็นสัญลักษณ์สากล เช่น MLR, MOR, MRR

 


เงินด่วนออนไลน์ภายใน 30 นาที

 

 

เงินด่วนกู้ในระบบ ยื่นขอได้ที่ไหน

 

การขอเงินด่วนก็ย่อมมีความเสี่ยง เราต้องคำนึงว่าจะกู้ที่ไหนที่จะได้รับความปลอดภัย อย่างเช่น

 

- เงินด่วนจากธนาคาร

การยื่นกู้สินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคารเพื่อใช้เป็นเงินด่วนเป็นการกู้ที่คนรู้จักอย่างกว้างขวางที่สุด เพราะไม่ว่าจะมีหลักทรัพย์เท่าไหร่ก็สามารถเข้าถึงธนาคารได้ โดยปกติแล้วคนก็จะเลือกฝากเงินกับธนาคารก่อนเพื่อสร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือ เมื่อทำการยื่นก็จะของ่ายขึ้น

 

- สหกรณ์ออมทรัพย์

สถาบันการเงินด่วนที่คนกลุ่มใหญ่ร่วมมือกันช่วยเหลือด้านการเงินให้ชุมชน หรือกลุ่มบุคคลของตัวเอง ทั้งในแง่การออมทรัพย์และปล่อยกู้เงินด่วน ซึ่งเราสามารถเห็นได้ทั่วไป เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ประจำชุมชน และสหกรณ์ออมทรัพย์ประจำหน่วยงาน

 

- โรงรับจำนำให้เงินด่วน

สถานที่ที่เราสามารถขอเงินด่วนได้ โดยแลกกับการนำสิ่งของของเราไปจำนำไว้ก่อน และจะได้นำเงินมาไถ่ถอนของสิ่งนั้นคืนภายหลัง

 

- ผู้ให้บริการบัตรเครดิต

นอกจากธนาคาร ยังมีบริษัทที่ให้บริการบัตรเครดิตด้วย ซึ่งสามารถแทนเงินสดหรือการกดเงินสดออกมาได้ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ ต้องมีการชำระหนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10% ของเงินด่วนคงค้าง ตัวบัตรจะมีข้อเสนอพิเศษ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับบัตรที่เราใช้นั่นเอง

 

- ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด

สามารถกดเงินสดจากตู้ ATM ธนาคารใดก็ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพียงแต่ไม่สามารถนำมารูดแบบบัตรเครดิตสำหรับการเงินด่วน

 

- ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล

ผู้ที่ให้สินเชื่อส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การซื้อขาย ทำสัญญาต่างๆ

 

- ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด

เป็นหลักการนาโนรีไฟแนนซ์ จะเป็นสินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเพื่อการประกอบกิจการ ขยายกิจการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยสามารถกู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

 

- ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ

สินเชื่อยอดนิยมในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนเราก็สามารถนำไปแลกเงินด่วนได้ และเรายังมีรถไว้ใช้อยู่แค่ใช้เล่มทะเบียนรถไปประกันการชำระหนี้ ทางผู้ให้บริการจะประเมินรถตามยี่ห้อ สภาพรถของแต่ละเจ้า

 

ซึ่งโดยรวมแล้วทั้งหมดจะเป็นการบริการเงินด่วนภายใต้การดูแลของกฎหมาย ผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามสถาบันการเงินที่เราสนใจ ซึ่งเราต้องเปรียบเทียบเครดิตของสถาบันการเงินนั้น

 


เงินด่วนออนไลน์ภายใน 30 นาที

 

บริการเงินด่วนออนไลน์ และบริการธุรกรรมการเงินผ่านทางออนไลน์

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าที่มีการพัฒนาไปข้างหน้าอยู่เสมอ และเกิดความแสวงหาความสะดวกสบายใจในชีวิตมากขึ้น จึงทำให้เกิด “E-payment” หรือ Electronic Payment System เพื่อสอดคล้องกับการใช้งานของเทคโนโลยีกับคนในปัจจุบัน ที่ทำให้สบายในการชำระค่าบริการทางธุรกรรมได้มากขึ้น

 

1. การบริการเงินด่วนแบบอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าของเงินด่วนที่บันทึกไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการชำระสินค้า ทำธุรกรรมอื่นๆ แทนเงินสด

 

2. บริการเครือข่ายบัตรเครดิต

เครือข่ายจะให้บริการรับส่งไปยังผู้ให้บริการบัตรเครดิตต่างๆ

 

2. บริการเครือข่ายบัตรเครดิต

เครือข่ายจะให้บริการรับส่งไปยังผู้ให้บริการบัตรเครดิตต่างๆ

 

3. บริการเครือข่าย EDC Network

จุดเชื่อมโยงเครือข่ายของการให้บริการอุปกรณ์ เพื่อรับส่งข้อมูลการชำระเงินให้กับผู้บริการต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกันไว้

 

4. บริการสวิตชิ่งในการชำระเงิน

บริการที่เป็นส่วนรวม จุดเชื่อมต่อของการชำระเงินแบบด่วนให้กับผู้บริการตามที่ตกลงไว้

 

5. บริการหักบัญชี

บริการในการรับส่งข้อมูล ตรวจสอบ ยืนยันคำสั่งของการชำระเงินเพื่อให้กระบวนการชำระดุลระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้สำเร็จ

 

6. บริการชำระดุล

บริการระบบในการรับส่งข้อมูล ตรวจสอบ ยืนยันในคำสั่งของการชำระเงินเพื่อกระบวนการชำระดุลระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ให้สำเร็จ

 

7. บริการชำระเงินแทน

คิดมาเพื่อชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเจ้าหนี้

 

หลายคนคงเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วเกี่ยวกับระบบเงินด่วนต่างๆ ดังนั้นเราควรเลือกใช้ระบบที่เหมาะกับตัวเอง ซึ่งเงินแต่ละระบบก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป และยังมีอีกหลายทางที่เราสามารถเลือกใช้ได้และยังปลอดภัยอีกด้วย